Çeşitli sektörlerdeki müşterilerimizin muhtelif uygulama alanları için ihtiyaç duyduğu

KAUÇUK CONTALAR ve FORMLU KAUÇUK PARÇALAR

müşterilerimizce sunulan “Teknik Resim” ve/veya “Numune” üzerinden üretilebilmektedir.